Devis en ligne

Administratie

"Relax! Uw AXIAL-carrosseriehersteller handelt alle administratieve rompslomp voor u af"

Uw AXIAL-carrosseriehersteller is een waardevolle partner bij een ongeval. Statistisch gezien heeft een autobestuurder om de 7 jaar een aanrijding. Het is normaal dat men in de war is wanneer zoiets zich voordoet.

Indien u dat wenst, kan uw carrosseriehersteller een waardevolle hulp voor u betekenen. Hij bezorgt uw aanrijdingsformulier dat eerder werd ingevuld aan uw verzekeraar, hij maakt een afspraak voor de expertise, hij zorgt ervoor dat uw voertuig in herstelling wordt genomen en kan u een vervangwagen ter beschikking stellen. Hij is een carrosserievakman, maar ook een partner tot uw dienst.

Enkele eenvoudige tips.

  1. Als uw voertuig nog kan rijden zonder gevaar voor u of voor de andere weggebruikers, denk er dan aan om de volgende zaken mee te brengen: aanrijdingsformulier, groene kaart van de verzekering, kentekenbewijs, rijbewijs.
  2. Als uw voertuig niet meer zonder gevaar kan rijden: breng uw aanrijdingsformulier mee, alsook de groene kaart van de verzekering, het kentekenbewijs en uw rijbewijs. Uw AXIAL-carrosseriehersteller komt uw voertuig ophalen, stelt met uw expert een datum vast waarop deze zal langskomen om te bepalen of uw voertuig in economisch opzicht al dan niet te herstellen is. Is uw voertuig wel te herstellen, dan zorgt hij ervoor dat het in herstelling wordt genomen. Zo niet, zal hij u alternatieve oplossingen voorstellen. Uw AXIAL-carrosseriehersteller is een vakman die perfect zijn vak beheerst en die alle mogelijkheden kent die er zijn om een voertuig te herstellen… en dát in alle veiligheid, zijn eerste verbintenis.