Devis en ligne

Bent u verzekeringsagent ?

Axial beschikt over een groot aantal akkoorden met verzekeringsmaatschappijen.

Wij begeleiden uw klanten naar één van onze herstellingscentra waarvan u zeker bent dat het werk op een kwaliteitsvolle manier gebeurt en waar het personeel getraind is in nieuwe herstellingstechnieken zoals aluminium, hybride, smart repair, … . 

Onze herstellers worden jaarlijks gecontroleerd door AIB Vincotte zodat ze hun Avicar Plus certificaat kunnen behalen. Daarnaast worden ze ook gecoacht door onze Zone Managers. 

U beschikt over een centraal contactpunt voor het hele netwerk, wat niet alleen het werken voor u gemakkelijker maakt maar ook de communicatie versnelt. Bovendien biedt aan uw klanten een uniformiteit op vlak van service. 

Contacteer ons