Devis en ligne

Certificatie

De Axial-certificatie ?

9 belangrijke verbintenissen die voor u in één enkel woord worden samengevat : veiligheid

Kwaliteit, Traceerbaarheid en Verbintenis : dat zijn de waarden die vervat liggen in de Axial-Certificatie. Voor u als automobilist is het een garantie met betrekking tot de kwaliteit van de prestaties die u worden geleverd, van de diensten die u worden voorgesteld en meer in het algemeen van het goede verloop van de aan uw voertuig uitgevoerde herstelling.