Het netwerk van AXIAL Belgium vindt zijn oorsprong in februari 2001 onder de toenmalige naam CrasH! Het doel van de oprichters was een oplossing te bieden aan vlootklanten op het gebied van uniforme werkwijze, flexibiliteit en landelijke dekking.

In juni 2004 stichtte de groep het netwerk Q-Garant, bestemd voor de verzekeraars en de particuliere markt, als kwaliteitslabel gecontroleerd door een onafhankelijk organisme.

Eén jaar later, in 2005, werden de twee groeperingen samengesteld onder de naam CaRePro cvba, een afkorting van Car Repair Professionals.

In december 2007 werd de naam CaRePro veranderd in ‘AXIAL Belgium cvba’, ten gevolge van de samensmelting met AXIAL Europe waarvan België één van de oprichtende landen is.

AXIAL is een coöperatieve vennootschap waarvan alle leden aandeelhouder zijn en de  Raad van Bestuur wordt rechtstreeks verkozen door de leden.