Axial Belgium is ontstaan met de wil van een aantal herstellers om zich te groeperen in een onafhankelijk netwerk. Dit netwerk heeft niet enkel tot doel een algemene service te bieden met een uitstekende kwaliteit maar het is ook een vereniging waar herstellers hun ervaringen met elkaar kunnen delen.

Vandaag de dag is deze nood nog steeds aanwezig. Dit netwerk kan enkel tot stand komen indien alle aandeelhouders en hun operationele structuur dezelfde waarden delen. Een leidraad in onze manier van interageren is dan ook van essentieel belang.

Deze waarden zijn :

  • integriteit
  • het streven naar perfectie
  • het gebruik van verantwoorde technologieën.

Onze integriteit wordt verzekerd door een totale transparantie tegenover onze aandeelhouders. Deze integriteit moet elk lid inspireren in zijn relatie met onze klanten en leveranciers maar ook in hun relatie met andere leden van het Axial-netwerk.

Om deze integriteit en haar transparantie te kunnen verzekeren gebeurt de doorlichting door een onafhankelijk extern bureau. Deze doorlichting wordt gevalideerd door een revisor zodat de integriteit en de eerlijkheid naar de buitenwereld toe verzekerd wordt. 

Als dienstverlenend bedrijf moeten we constant streven naar perfectie en innovatie voor onze leden en klanten die ons keer op keer hun auto toevertrouwen en rekenen op een feilloze herstelling.

Het bereiken van deze perfectie komt tot stand doordat alle leden van de keten van het herstelproces efficiënt willen werken. Bovendien willen onze leden deze efficiëntie maximaliseren door een goed beheer van de kosten. Dit is iets dat niet alleen de interne klanten maar ook de externe klanten ten goede komt.

Tot slot blijft Axial Belgium een energieverbruiker en een verbruiker van chemische producten. Wij zetten de leden van ons netwerk aan om producten te gebruiken die minder schadelijk zijn voor het milieu. Daarnaast sporen we ze ook aan om hun afval te recycleren.

Een aantal van onze herstellers beschikt zelfs over zonnepanelen en past innovatieve technieken toe voor sneldrogende verf en vernis.