Dank aan alle deelnemende Axial-leden voor jullie toewijding en inzet; jullie enthousiasme en betrokkenheid hebben de sessies rond offertes/bestekken tot een waardevolle en inspirerende ervaring gemaakt. 👏

Jullie hebben het mogelijk gemaakt om een omgeving van groei, kennisuitwisseling en samenwerking te creëren. Actieve deelnames, onderlinge ondersteuning en kritische denkpistes.. al deze ingrediënten waren aanwezig in de verschillende workshops! 👌

Een speciaal woord van dank aan lesgever van dienst #Kurt Vandecasteele, wiens expertise en passie hebben bijgedragen aan de kwaliteit van de sessies. 👍